Συμβουλή για τους κατόχους λέβητα Φυσικού Αερίου

Η Αφοί Καραγκούνη συμβουλεύει τους κατόχους λέβητα φυσικού αερίου:

1.Η πίεση του νερού να είναι το λιγότερο στο 1,3
2.Ο θερμοστάτης του χώρου πρέπει να παραμείνει σταθερός μέρα νύχτα σε καλή θερμοκρασία .
3.Στις ώρες παγετού αφήνουμε μία ΖΕΣΤΉ βρύση ανοιχτή με μικρή ροή νερού.
4.Το σωληνάκι συμπυκνωμάτων φροντίζουμε να ρέει σε έναν κουβά
5 .Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο λέβητας πρέπει να σκεπαστεί για να παραμείνει χλιαρός.