Υπογραφή σύμβασης έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ»

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση έργου

με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ

Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

Μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Νικολάου Τσίνα εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης.

Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 170.000,00 Ευρώ (πιστώσεις του ΥΠΕΣ 89.000,00 Ευρώ και ΣΑΤΑ του Δήμου 81.000,00 Ευρώ, με βάση την αριθμ. 26/2018 μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).

Το έργο καλύπτει εργασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση υποδομών του Ροπωτού.

Ενδεικτικά:

  • Στην θέση Καρακικέικα τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ.
  • Στην θέση Αγία Τριάδα μέχρι τη θέση ΑηΛιά

τσιμεντόστρωση μήκους 300,00 μ.

  • Στη θέση από Γούλα έως Ν. Μπλετσογιάννη

τσιμεντόστρωση μήκους 250,00 μ.

  • Στην θέση Δημητράκαινα από οικία Δούλου Β. έως Τζάνη

τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ. περίπου.

  • Στην περιοχή Τσεκούρα βελτίωση της οδού με θραυστό

υλικό.

  • Στην θέση Παλαιοκλήσι προς Ραμιωταίικια.
  • Ιρλανδικές διαβάσεις, όπου χρειάζεται.
  • Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων- φρεατίων και σχαρών.
  • Περίφραξη του ναού που υπάρχει στον κεντρικό οικισμό

Τ.Κ. Ροπωτού, εντός της κατολισθαίνουσας ζώνης.

  • Σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από την υπηρεσία ο

ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει μικρά τεχνικά.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος με το γεγονός λέγοντας «…συνεχίζουμε, προχωράμε και δίνουμε την μάχη της καθημερινότητας. Βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο του Ροπωτού, την ροή των ομβρίων υδάτων για την αποφυγή πλημμυρικών καταστάσεων, διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών μας.Σχεδόν σε όλο το εύρος του Δήμου μας.

Με άξονα: «Καλύτερα μια οργιά έργο παρά ένα τόνο θεωρία».

Πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα…..».

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε το άρθρο εδώ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε στην μηχανή αναζήτησης τοπικών ειδήσεων του TrikalaBest.gr στις 17 Απριλίου 2019 με αυτόματο τρόπο χωρίς την ανάμειξη του ανθρώπινου παράγοντα. Ευρετηριάστηκε από την ιστοσελίδα Trikalaola.gr και μπορείτε να διαβάσετε το αρχικό άρθρο εδώ. Το παραπάνω κείμενο και τα πολυμεσικά στοιχεία που μπορεί να περιέχει, αποτελούν ιδιοκτησία των δημιουργών του. Το TrikalaBest.gr δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα πάνω στο παραπάνω κείμενο.
Το TrikalaBest.gr δεν συμμερίζεται τις απόψεις που εκφράζονται στο παραπάνω κείμενο ούτε ισχυρίζεται ότι αυτά που παρουσιάζονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το άρθρο μπορεί να είναι παλιότερης ημερομηνίας και τα γεγονότα που αναφέρονται να μην ανταποκρίνονται πια στην πραγματικότητα.
Αν για οποιονδήποτε λόγο θεωρείτε το παραπάνω κείμενο προσβλητικό, συκοφαντικό ή κακοπροέραιτο ή αν σας ενοχλεί για οποιονδήποτε λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση removals@TrikalaBest.gr και θα αφαιρέσουμε το άρθρο από την σελίδα μας το συντομότερο δυνατό. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στους Όρους Χρήσης